Groepen & Leiding

Het systeem van een groep of ban

Binnen onze jeugdbeweging delen we de leden in verschillende groepen in. We delen de leden in volgens leeftijd en dus niet volgens de graad op school. Zo kunnen activiteiten afgestemd worden naar de leeftijd van het lid en van de hele groep. In het bovenstaande menu 'Ban & Leiding' kan je kiezen tussen de verschillende groepen. Bij iedere groep krijg je een korte omschrijving. Ook de leeftijd en de leiding kan je per groep terugvinden.

Het systeem van leiders

Iedere ban heeft zijn eigen, vaste leiding gedurende een volledig werkjaar. Wie de leiding van de ban van je spruit het komende werkjaar zal vertegenwoordigen, vind je evenals terug in de passende categorie onder 'Ban & Leiding' in het bovenstaande menu. Vervolgens vind je in dat menu ook de contactgegevens van de leiding terug.

Het systeem van bondsleiding

De taak van het bondsteam bestaat erin om het werkjaar in goede banen te leiden. Het bondsteam bestaat uit een vice-bondsleider en een bondsleider, maar deze werken meestal in team. Ze zijn tevens een aanspreekpunt voor ouders bij eventuele opmerkingen of problemen. Verder staan zij in voor het nemen van belangrijke beslissingen en leiden ze de bondstaven. Voor algemene of serieuzere zaken kan je hen telefonisch contacteren of via mail.

Het systeem van volwassenbegeleiding

Achter de schermen speelt ook de volwassenbegeleiding een rol. Ze gaan niet enkel mee op kamp om te koken, maar zorgen ook voor de toekomstvisie binnen KSA. Belangrijke taken zijn: het beheer van de algemene kas, het naleven van afspraken, de lokalen, etc. Verder staan ze de bondsleiding bij in hun taak. Zij zijn ook een belangrijk aanspreekpunt voor ouders.