Brabbel Januari

Op 6/1 is het geen ronde.

Alle groepen hebben avondrondes de hele maand lang. Voor de leeuwkes, sloebers en joro's gaan deze door van 18 tot 20 uur, voor de andere groepen is dit van 20 tot 22 uur. De avondrondes gaan steeds door op zaterdagavond.

Op 3/2 zal er ook geen ronde zijn: de leiding gaat dan op leidersweekend.

Opgelet: De data in de brabbel van de sloebers zijn fout. Ze hebben telkens ronde op zaterdag van 18 tot 20 uur.

Brabbel Downloaden